Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

PYRZYCKA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st. w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psm.wpyrzycach.pl

Data publikacji strony internetowej : 2015/01/02

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej : 2021/03/22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia dnia: 2021/03/15            

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Tobera

e-mail: psm1.pyrzyce@wp.pl

telefon: 91 570 42 19

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury lub skargę do organu nadzorującego na adres: ul. Staromłyńska 13, 70-651 Szczecin

Można również złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Wejście do budynku szkoły odbywa się schodami, brakuje podjazdów dla niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • Na każdej kondygnacji nie ma progów i barier dostępu do poszczególnych pomieszczeń.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Raport o stanie dostępności.pdf (PDF, 62.36Kb) 2021-05-14 12:39:00 332 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Haręża 14-05-2021 12:39:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Haręża 15-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Haręża 14-05-2021 12:39:53